Hop Nhua

Hộp nhựa PLC 145x90x40mm V2

35.000₫

Hộp nhựa PLC 145x90x40mm V1

30.000₫

Hộp nhựa đựng mạch 115x90x55mm

30.000₫

Long đền nhựa M3 (3000đ/10 Chiếc)

3.000₫

Bộ tua vít đa năng 31 đầu

39.000₫

Hộp đựng linh kiện 2 tầng 8 ngăn

55.000₫
- 20%
Hộp đựng linh kiện điện tử 36 ngăn

Hộp đựng linh kiện điện tử 36 ngăn

60.000₫ 75.000₫

Hộp nhựa đựng mạch 200x120x75mm

60.000₫
- 11%
Hộp nhựa đựng mạch 158x90x60mm

Hộp nhựa đựng mạch 158x90x60mm

40.000₫ 45.000₫

Hộp nhựa đựng mạch 106x66x32mm

22.000₫

Hộp nhựa đựng mạch 100x68x50mm

34.000₫

Hộp nhựa đựng mạch 130x67x44mm

28.000₫

Hộp nhựa đựng mạch 75x55x28mm

10.000₫

Hộp nhựa đựng mạch 70x45x30mm

10.000₫

Hộp nhựa đựng mạch 80x50x32mm

10.000₫

Hộp nhựa đựng mạch 61x36x25mm

8.000₫
hotline
0898404333