MODULE 2

-8%
Module SIM900A GPRS/GSM
Xem nhanh

Module SIM900A GPRS/GSM

350.000₫

380.000₫

-4%
Module SIM800L GPRS GSM
Xem nhanh

Module SIM800L GPRS GSM

125.000₫

130.000₫

-17%
Mạch thu phát Bluetooth HC-05
Xem nhanh

Mạch thu phát Bluetooth HC-05

95.000₫

115.000₫

-7%
Mạch hàn Cell Pin
Xem nhanh

Mạch hàn Cell Pin

79.000₫

85.000₫

-47%
Cáp Chuyển USB TO RS232 HL-340 V1
Xem nhanh

Cáp Chuyển USB TO RS232 HL-340 V1

32.000₫

60.000₫

-11%
BỘ CHUYỂN ĐổiI RS232 TO 485
Xem nhanh

BỘ CHUYỂN ĐổiI RS232 TO 485

124.000₫

139.000₫