ALL IC CHUC NANG

-2%
MSP430G2553 DIP20 MSP 430
Xem nhanh

64.000₫

65.000₫

MSP430G2553 DIP20 MSP 430

IC Nguồn TYN266P
Xem nhanh

19.000₫

IC Nguồn TYN266P

IC Nguồn TOP253PN
Xem nhanh
IC Nguồn OB2212A
Xem nhanh

12.000₫

IC Nguồn OB2212A

IC Nguồn MIP291
Xem nhanh

19.000₫

IC Nguồn MIP291

IC Nguồn MIP 2F2
Xem nhanh

17.000₫

IC Nguồn MIP 2F2

IC Nguồn LNK364P
Xem nhanh

16.000₫

IC Nguồn LNK364P

IC Nguồn LNK363PN
Xem nhanh
74HC595 DIP
Xem nhanh

3.000₫

74HC595 DIP

74HC574 DIP
Xem nhanh

7.000₫

74HC574 DIP

74HC573 DIP
Xem nhanh

4.000₫

74HC573 DIP

74HC373 SMD
Xem nhanh

4.500₫

74HC373 SMD

74HC373 DIP
Xem nhanh

5.000₫

74HC373 DIP

74HC245 SMD
Xem nhanh

4.500₫

74HC245 SMD

74HC245N DIP
Xem nhanh

4.500₫

74HC245N DIP

74HC244 SMD
Xem nhanh

5.000₫

74HC244 SMD

74HC244N DIP
Xem nhanh

5.000₫

74HC244N DIP

74HC238 DIP
Xem nhanh

12.000₫

74HC238 DIP

74HC174 DIP
Xem nhanh

9.000₫

74HC174 DIP

74HC165 SMD
Xem nhanh

3.500₫

74HC165 SMD

74HC165 DIP
Xem nhanh

4.000₫

74HC165 DIP

74HC164 SMD
Xem nhanh

4.000₫

74HC164 SMD