OPAM

TL494 IC tạo dao động

4.000₫ - 5.000₫

TL074 IC khuếch đại thuật toán

7.000₫ - 8.000₫

OPAMP OP07 IC Thuật toán

3.000₫

IC LM3914 Dislay driver

9.000₫

LM324 IC so sánh

3.500₫ - 4.000₫

IC 4558 khuếch đại thuật toán

4.000₫
hotline
0898404333