Vi Điều Khiển

AT89C2051-24PU DIP20
Xem nhanh

AT89C2051-24PU DIP20

19.000₫

-6%
Kit STM32F407 Discovery
Xem nhanh

Kit STM32F407 Discovery

610.000₫

650.000₫

STM32 F103 VET6-SMD
Xem nhanh

STM32 F103 VET6-SMD

110.000₫

STM32 F103 RCT6-SMD
Xem nhanh

STM32 F103 RCT6-SMD

65.000₫

STM32 F103 RBT6-SMD
Xem nhanh

STM32 F103 RBT6-SMD

59.000₫

SMT32 F103 C8T6-SMD
Xem nhanh

SMT32 F103 C8T6-SMD

45.000₫

STM8S003 K3T6C-SMD
Xem nhanh

STM8S003 K3T6C-SMD

14.000₫

STM8S003 F3P6-SMD
Xem nhanh

STM8S003 F3P6-SMD

15.000₫

PIC 18F2550-SMD
Xem nhanh

PIC 18F2550-SMD

97.000₫

PIC 16F877A-PU
Xem nhanh

PIC 16F877A-PU

64.000₫

PIC 16F676
Xem nhanh

PIC 16F676

21.000₫

PIC 16F73-PU
Xem nhanh

PIC 16F73-PU

28.000₫

PIC 18F4550-PU
Xem nhanh

PIC 18F4550-PU

150.000₫

PIC 16F887-PU
Xem nhanh

PIC 16F887-PU

45.000₫

PIC 16F886-SMD
Xem nhanh

PIC 16F886-SMD

34.000₫

PIC 16F886-PU
Xem nhanh

PIC 16F886-PU

44.000₫

PIC 16F877A-SMD
Xem nhanh

PIC 16F877A-SMD

59.000₫

PIC 16F873-PU
Xem nhanh

PIC 16F873-PU

45.000₫

PIC 16F676-PU
Xem nhanh

PIC 16F676-PU

25.000₫

PIC 12F629-PU
Xem nhanh

PIC 12F629-PU

19.000₫

PIC 12F629-SMD
Xem nhanh

PIC 12F629-SMD

17.000₫

PIC 16F84A-SMD
Xem nhanh

PIC 16F84A-SMD

35.000₫

PIC 16F628A-PU
Xem nhanh

PIC 16F628A-PU

32.000₫

PIC 16F84A-SMD
Xem nhanh

PIC 16F84A-SMD

35.000₫