PHU KIEN

-9%
Vôn kế điện tử 0.28 inh 0-100V
Xem nhanh

Vôn kế điện tử 0.28 inh 0-100V

32.000₫

35.000₫

-14%
Vôn kế điện tử mini 0.36 inh 0-30V
Xem nhanh

Vôn kế điện tử mini 0.36 inh 0-30V

30.000₫

35.000₫

-10%
Bộ dao mổ 13 chi tiết
Xem nhanh

Bộ dao mổ 13 chi tiết

79.000₫

88.000₫

PCB Test Board 17x7CM
Xem nhanh

PCB Test Board 17x7CM

15.000₫