PHU KIEN

-9%
Vôn kế điện tử 0.28 inh 0-100V
Xem nhanh

Vôn kế điện tử 0.28 inh 0-100V

32.000₫

35.000₫

-14%
Vôn kế điện tử mini 0.36 inh 0-30V
Xem nhanh

Vôn kế điện tử mini 0.36 inh 0-30V

30.000₫

35.000₫

-10%
Bộ dao mổ 13 chi tiết
Xem nhanh

Bộ dao mổ 13 chi tiết

79.000₫

88.000₫

PCB Test Board 17x7CM
Xem nhanh

PCB Test Board 17x7CM

15.000₫

-10%
Nam Châm Tròn 12x5
Xem nhanh

Nam Châm Tròn 12x5

18.000₫

20.000₫

Nam Châm Tròn 10x2
Xem nhanh

Nam Châm Tròn 10x2

6.000₫

Nam Châm Tròn 8x2
Xem nhanh

Nam Châm Tròn 8x2

5.000₫

Nam Châm Tròn 5x2
Xem nhanh

Nam Châm Tròn 5x2

5.000₫

-15%
Bugi sấy 12V
Xem nhanh

Bugi sấy 12V

28.000₫

33.000₫