ALL IC CHUC NANG

TL494 IC tạo dao động

4.000₫ - 5.000₫

TLP521-1, TLP521-2, TLP521-4

2.000₫ - 10.000₫

IC Dao động IR2153

15.000₫

IC STM32F407VGT6 LQFP100

400.000₫

IC TLP250

20.000₫

IC PAM8403 3Wx2 SOP16

5.000₫

NE555 IC tạo dao động

2.500₫ - 3.000₫

AT24C512 24C512 DIP8 EEPROM

29.000₫

AT24C256 24C256 DIP8 EEPROM

11.000₫

AT24C128 24C128 DIP8 EEPROM

8.000₫

AT24C64 24C64 DIP8 EEPROM

5.000₫

AT24C08 24C08 DIP8 EEPROM

4.000₫

AT24C32 24C32 DIP8 EEPROM

5.000₫

AT24C16 24C16 DIP8 EEPROM

4.000₫

AT24C04 24C04 DIP8 EEPROM

4.000₫

AT24C02 24C02 EEPROM

4.000₫

Mosfet IRF520 9.2A 100V Kênh N

11.000₫
- 2%
MSP430G2553 DIP20 MSP430

MSP430G2553 DIP20 MSP430

64.000₫ 65.000₫

IC 74LS147 DIP16

18.000₫

74HC595 IC ghi dịch 8 bit

3.000₫
hotline
0898404333