IC CHUC NANG

NE555 IC tạo dao động

3.000₫

IR2184 Half-Bridge Driver

22.000₫

IC Nguồn MC34063 1.2A SMD

4.000₫

IC Nguồn MC34063 1.2A DIP8

4.000₫

IC Thời Gian Thực DS3231 SOP16

24.000₫

MAX232 IC giao tiếp

4.000₫

IC CH340G USB TTL

15.000₫

IC nguồn Viper22A

9.000₫

IC Nguồn VIPer12A

12.000₫

SG3525 IC tạo xung

6.000₫

IC ổn áp L7805 1.5A 5V TO-220

2.000₫

IC ổn áp L7915 1.5A 15V TO220

4.000₫

IC ổn áp L7824 1.5A 24V TO220

4.000₫

IC ổn áp L7815 1.5A 15V TO220

3.000₫

IC ổn áp L7809 1.5A 9V TO220

3.500₫

IC ổn áp L7806 1.5A 6V TO220

3.000₫

IC ổn áp 78M05 0.5A 5V TO252

2.500₫