Arduino, arduino nano,Arduino uno, arduino mega, Arduino Pro

Arduino UNO R4 Minima

399.000₫

Arduino Usb Host Shield

185.000₫
- 4%
Kit Phát Triển STM32F407VET6 ARM Cortex-M4

Kit Phát Triển STM32F407VET6 ARM Cortex-M4

530.000₫ 550.000₫
- 7%
Module SIM900A GPRS/GSM

Module SIM900A GPRS/GSM

298.000₫ 320.000₫

Mạch thu phát Wifi ESP8266 Uart ESP-01S

52.000₫

Đế ra chân Arduino Nano I/O Shield V2

25.000₫
- 33%
Mạch Camera OV7670

Mạch Camera OV7670

60.000₫ 89.000₫

Bộ 37 Cảm Biến Cho Arduino

280.000₫

Arduino Mega 2560 Pro

325.000₫

Camera USB Raspberry pi 3

115.000₫
- 7%
Cảm Biến Bụi PM2.5 GP2Y1014AU0F

Cảm Biến Bụi PM2.5 GP2Y1014AU0F

130.000₫ 140.000₫
- 21%
Arduino Nano CNC Shield V4

Arduino Nano CNC Shield V4

75.000₫ 95.000₫

Module GSM GPRS Sim800L

125.000₫
hotline
0898404333