Arduino

Arduino Mega 2560 Pro
Xem nhanh
-12%
Cảm Biến Bụi PM2.5 GP2Y1014AU0F
Xem nhanh
-12%
Bộ Arduino Starter Kit Arduino R3 V2 Basic
Xem nhanh
-21%
Arduino Nano CNC Shield V4
Xem nhanh

75.000₫

95.000₫

Arduino Nano CNC Shield V4

Mạch GSM GPRS GPS A7
Xem nhanh
Module SIM 800L
Xem nhanh

130.000₫

Module SIM 800L

-5%
Module GPRS/GSM Module SIM 900A
Xem nhanh

360.000₫

380.000₫

Module GPRS/GSM Module SIM 900A

Module LED RGB WS2812
Xem nhanh
-4%
Kit MSP430 Launchpad
Xem nhanh

335.000₫

350.000₫

Kit MSP430 Launchpad

-1%
Kit Tiva™ C Series LaunchPad Evaluation
Xem nhanh
-7%
Arduino UNO R3 (Chíp Cắm)
Xem nhanh

130.000₫

140.000₫

Arduino UNO R3 (Chíp Cắm)

Arduino Mega2560 ADK
Xem nhanh
Arduino CNC Shield
Xem nhanh

40.000₫

Arduino CNC Shield