IC DONG LS HC

Opto quang TLP521

2.000₫ - 10.000₫

IC 74LS247 DIP16

15.000₫

IC 74LS73 DIP14

12.000₫

IC 74LS164 DIP14

5.000₫

74LS147 10 to 4 Priority Encoder DIP16

18.000₫

IC 74HC595 SN74HC595N SMD

5.000₫

SN74HC595N 74HC595 IC ghi dịch 8 bit

3.000₫

IC 74HC574 DIP SN74HC574N

7.000₫

IC 74HC573 SN74HC573N DIP

5.000₫

IC 74HC373 SN74HC373N

5.000₫

IC SN74HC244N 74HC244 IC ĐỆM

5.000₫ - 7.000₫

IC 74HC238 SN74HC238N DIP

12.000₫

IC 74HC174 SN74HC164N DIP

9.000₫

IC 74HC165 SN74HC165N

4.000₫

IC 74HC164 SN74HC164N

4.000₫

IC 74HC154 SN74HC154N

12.000₫

IC 74HC151 SN74HC151 8 Input

10.000₫

IC 74HC139 SN74HC139N

8.000₫ - 9.000₫

IC giải mã 74HC138N 74HC138 SN74HC138N

2.500₫ - 4.000₫
hotline
0898404333