IC DRIVER

IC điều khiển UC3843 DIP-8

4.000₫

MCP2551 IC CAN

24.000₫

Opto quang TLP521

2.000₫ - 10.000₫

IC TLP250

20.000₫

Mosfet IRF520 9.2A 100V Kênh N

11.000₫

IC Cảm Ứng TTP223B

6.000₫

IC đệm dòng ULN2803

5.000₫

ULN2004 Seven Darlington array

4.000₫ - 4.500₫

IC đệm dòng ULN2003

4.500₫

IC MAX7219 Điều khiển led ma trận

18.000₫ - 20.000₫
- 28%
L293D IC điều khiển động cơ

L293D IC điều khiển động cơ

18.000₫

IC IR2113 Driver Half-Bridge

21.000₫

IC IR2110 DIP14 Half-Bridge

20.000₫ - 21.000₫

IC Driver IR2103 Half-Bridge

19.000₫

IC IR2101S SMD Half-Bridge Driver

20.000₫

IC ICL7107 DIP40

15.000₫
hotline
0898404333