Chính (Tản Nhiệt )

-10%
Tản Nhiệt Đồng Raspberry Pi
Xem nhanh

Tản Nhiệt Đồng Raspberry Pi

18.000₫

20.000₫

-20%
Keo tản nhiệt Grease (loại tốt) 10g
Xem nhanh

Keo tản nhiệt Grease (loại tốt) 10g

12.000₫

15.000₫

-10%
Tản Nhiệt Nhôm 8x10cm
Xem nhanh

Tản Nhiệt Nhôm 8x10cm

18.000₫

20.000₫

-20%
Tản Nhiệt IC 7805 (78xx)
Xem nhanh

Tản Nhiệt IC 7805 (78xx)

2.000₫

2.500₫