Cảm biến siêu âm SRF05

Thương hiệu: Chưa cập nhật

Đánh giá

:

Giá

:

39.000₫

Mô tả :
Đang cập nhật ...
Miễn phí vận chuyển với đơn hàng lớn hơn 1.000.000 đ

Miễn phí vận chuyển với đơn hàng lớn hơn 1.000.000 đ

Giao hàng ngay sau khi đặt hàng (áp dụng với Hà Nội & HCM)

Giao hàng ngay sau khi đặt hàng (áp dụng với Hà Nội & HCM)

Đổi trả trong 3 ngày, thủ tục đơn giản

Đổi trả trong 3 ngày, thủ tục đơn giản

Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này

Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này

Cảm biến siêu âm Ultrasonic HC-SR04 được sử dụng để nhận biết khoảng cách từ vật thể đến cảm biến nhờ sóng siêu âm, cảm biến có thời gian phản hồi nhanh, độ chính xác cao, phù hợp cho các ứng dụng phát hiện vật cản, đo khoảng cách bằng sóng siêu âm.

Tính Năng Cảm biến siêu âm SRF04:

- Xác định vị trí vật thể

- Sử dụng trong mạch tự động, cảnh báo.

 

- IC : RCWL - 9196

- Pin 3.3V : output 3.3V Imax ~ 1A. - GND.

- Out : có tín hiệu(~3.3V) và không có tín hiệu(0V).

- Vin : 4-28V. - CDS: đầu ra cảm biến ánh sáng.

- Kích thước : 35,9mm x 17,3mm.

- Góc quét : ~ 120°. - R_GN 

+ Phạm vi phát hiện mặc định :~ 7m.

+ Thêm R=1M » phạm vi hoạt động ~5m. -R_CDS: CDS (hàn thêm quang trở), hàn tiếp điểm R_CDS » tắt chức năng phát hiện ban đêm.

- C_TM: cài đặt thời gian lặp lại kích hoạt (mặc định ~ 2s). Thêm tụ smd để thay đổi thời gian lặp lại kích hoạt.

VIDEO KẾT NỐI CẢM BIẾN SIÊU ÂM VỚI ARDUINO

VÀ HIỂN THỊ TRÊN LCD2004

SƠ ĐỒ KẾT NỐI

CODE MẪU: 

/*
    Arduino       SRF-05
       5V           5V
       GND          GND
       D7           TRIG
       D6           ECHO
 */
#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

const int pingPin = 7; // Trigger Pin of Ultrasonic Sensor
const int echoPin = 6; // Echo Pin of Ultrasonic Sensor

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,2);

int limit = 50;

void setup() {
   lcd.init();                      // initialize the lcd 
   lcd.backlight();
   
   Serial.begin(9600); // Starting Serial Terminal
   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

   lcd.setCursor(4,0);
   lcd.print("CAKA.VN");

}
void dangerous(){
  
}
void loop() {
   long duration, distance, cm;
   pinMode(pingPin, OUTPUT);
   digitalWrite(pingPin, LOW);
   delayMicroseconds(2);
   digitalWrite(pingPin, HIGH);
   delayMicroseconds(10);
   digitalWrite(pingPin, LOW);
   pinMode(echoPin, INPUT);
   duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
   cm = microsecondsToCentimeters(duration);
   distance = (duration/2) / 29.1;
   
   Serial.print(cm);
   Serial.print("cm");
   Serial.println();

   lcd.setCursor(4,0);
   lcd.print("CAKA.VN");
   lcd.setCursor(11,1);
   lcd.print(distance);
   lcd.setCursor(14,1);
   lcd.print("cm");
   
   if(distance < limit )
   {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    Serial.println(" Dangerous ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("DANGEROUS");
   }
   else
   {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    Serial.println("Safety");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("SAFETY   ");
   }
   delay(1000);
   lcd.clear();
}

long microsecondsToCentimeters(long microseconds) {
   return microseconds / 29 ;
}

 

Nội dung của bạn