Cảm biến siêu âm UltraSonic HY-SRF05

Loại: Module Hãng: caka.vn Tình trạng: Còn hàng
35.000₫

Giao hàng toàn quốc

Mô tả

Cảm biến siêu âm SRF05 UltraSonic Điện áp hoạt động: 5VDC. Dòng tiêu thụ: 10~40mA.

Cảm biến siêu âm UltraSonic HY-SRF05 hay được sử dụng kết nối với Mạch arduino: Phát ra sóng siêu âm và nhận sóng siêu âm phản hồi ngược lại khi gặp vật cản.Được ứng dụng trong việc đo khoảng cách, hay sử dụng để phát hiện, né tránh vật cản.
Dùng đo khoảng cách, đo mực chất lỏng, robot dò đường, xe dò line tránh vật cản...

 

Thông tin kỹ thuật.

 

 • Điện áp hoạt động: 5VDC
 • Khoảng cách phát: 2cm – 450cm
 • Độ chính xác: ± 0.2cm
 • Tín hiệu đầu vào: 10us xung TTL
 • Sơ đồ chân: có 5 chân
 • VCC : 5Vdc
 • Trig(T) : digital input.
 • echo (R): digital output.
 • OUT
 • GND
   

 

Cảm biến siêu âm UltraSonic HY-SRF05

 

Cảm biến siêu âm UltraSonic HY-SRF05 có hai cách sử dụng là sử dụng cặp chân Echo / Trigger hoặc chỉ sử dụng 1 chân Out để phát và nhận tín hiệu, cảm biến được sử dụng phổ biến với vô số bộ thư viện và Code mẫu với Arduino.

 

Cảm biến siêu âm UltraSonic HY-SRF05

 

Cảm biến siêu âm UltraSonic HY-SRF05

 

CODE:

/*
    Arduino       SRF-05
       5V           5V
       GND          GND
       D7           TRIG
       D6           ECHO
 */
#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

const int pingPin = 7; // Trigger Pin of Ultrasonic Sensor
const int echoPin = 6; // Echo Pin of Ultrasonic Sensor

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,2);

int limit = 50;

void setup() {
   lcd.init();                      // initialize the lcd 
   lcd.init();
   lcd.backlight();
   
   Serial.begin(9600); // Starting Serial Terminal
   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

   lcd.setCursor(4,0);
   lcd.print("CAKA.VN");

}
void dangerous(){
  
}
void loop() {
   long duration, distance, cm;
   pinMode(pingPin, OUTPUT);
   digitalWrite(pingPin, LOW);
   delayMicroseconds(2);
   digitalWrite(pingPin, HIGH);
   delayMicroseconds(10);
   digitalWrite(pingPin, LOW);
   pinMode(echoPin, INPUT);
   duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
   cm = microsecondsToCentimeters(duration);
   distance = (duration/2) / 29.1;
   
   Serial.print(cm);
   Serial.print("cm");
   Serial.println();

   lcd.setCursor(4,0);
   lcd.print("CAKA.VN");
   lcd.setCursor(11,1);
   lcd.print(distance);
   lcd.setCursor(14,1);
   lcd.print("cm");
   
   if(distance < limit )
   {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    Serial.println(" Dangerous ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("DANGEROUS");
   }
   else
   {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    Serial.println("Safety");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("SAFETY   ");
   }
   delay(1000);
   lcd.clear();
}

long microsecondsToCentimeters(long microseconds) {
   return microseconds / 29 / 2;
}

 

NẾU CÁC BẠN CẦN XIN HÃY LIÊN THỆ THEO CÁC THÔNG TIN SAU.
LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TPHCM
Địa Chỉ: Số 40/12 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11 - HCM
Điện Thoại: 0963631012 - 0898404333
Website: https://caka.vn/

hotline
0898404333