Vi Điều Khiển-Nhúng

-17%
Mạch Nạp STM8, STM32 ST-Link V2
Xem nhanh

Mạch Nạp STM8, STM32 ST-Link V2

115.000₫

138.000₫

Raspberry Pi3 Model B+
Xem nhanh

Raspberry Pi3 Model B+

1.020.000₫

-26%
Thẻ Nhớ SanDisk MicroSDHC Ultra 16GB 80MB/S
Xem nhanh

Thẻ Nhớ SanDisk MicroSDHC Ultra 16GB 80MB/S

130.000₫

175.000₫

-6%
Kit STM32F407 Discovery
Xem nhanh

Kit STM32F407 Discovery

610.000₫

650.000₫

Mạch nạp Jlink V8
Xem nhanh

Mạch nạp Jlink V8

285.000₫

Mạch GSM GPRS GPS A7
Xem nhanh

Mạch GSM GPRS GPS A7

350.000₫

Module SIM800L
Xem nhanh

Module SIM800L

125.000₫

Module GPRS/GSM SIM800A
Xem nhanh

Module GPRS/GSM SIM800A

360.000₫

-7%
Module GPRS/GSM Module SIM 900A
Xem nhanh

Module GPRS/GSM Module SIM 900A

298.000₫

320.000₫

-8%
Kit MSP430 Launchpad
Xem nhanh

Kit MSP430 Launchpad

349.000₫

380.000₫

-1%
Kit Tiva™ C Series LaunchPad Evaluation
Xem nhanh

Kit Tiva™ C Series LaunchPad Evaluation

390.000₫

395.000₫

STM32 F103 VET6-SMD
Xem nhanh

STM32 F103 VET6-SMD

110.000₫

STM32 F103 RCT6-SMD
Xem nhanh

STM32 F103 RCT6-SMD

65.000₫

STM32 F103 RBT6-SMD
Xem nhanh

STM32 F103 RBT6-SMD

59.000₫

SMT32 F103 C8T6-SMD
Xem nhanh

SMT32 F103 C8T6-SMD

45.000₫

STM8S003 K3T6C-SMD
Xem nhanh

STM8S003 K3T6C-SMD

14.000₫

STM8S003 F3P6-SMD
Xem nhanh

STM8S003 F3P6-SMD

15.000₫

PIC 18F2550-SMD
Xem nhanh

PIC 18F2550-SMD

97.000₫