Vi Điều Khiển-Nhúng

-26%
Thẻ Nhớ SanDisk MicroSDHC Ultra 16GB 80MB/S
Xem nhanh
-6%
Kit STM32F407 Discovery
Xem nhanh

610.000₫

650.000₫

Kit STM32F407 Discovery

Mạch nạp Jlink V8
Xem nhanh
Mạch GSM GPRS GPS A7
Xem nhanh
Module SIM 800L
Xem nhanh

130.000₫

Module SIM 800L

-5%
Module GPRS/GSM Module SIM 900A
Xem nhanh

360.000₫

380.000₫

Module GPRS/GSM Module SIM 900A

-4%
Kit MSP430 Launchpad
Xem nhanh

335.000₫

350.000₫

Kit MSP430 Launchpad

-1%
Kit Tiva™ C Series LaunchPad Evaluation
Xem nhanh
STM32 F103 VET6-SMD
Xem nhanh

110.000₫

STM32 F103 VET6-SMD

STM32 F103 RCT6-SMD
Xem nhanh
STM32 F103 RBT6-SMD
Xem nhanh
SMT32 F103 C8T6-SMD
Xem nhanh
STM8S003 K3T6C-SMD
Xem nhanh

14.000₫

STM8S003 K3T6C-SMD

STM8S003 F3P6-SMD
Xem nhanh

15.000₫

STM8S003 F3P6-SMD

PIC 18F2550-SMD
Xem nhanh

97.000₫

PIC 18F2550-SMD

PIC 16F877A-PU
Xem nhanh

64.000₫

PIC 16F877A-PU

PIC 16F676
Xem nhanh

21.000₫

PIC 16F676

PIC 16F73-PU
Xem nhanh

28.000₫

PIC 16F73-PU

PIC 18F4550-PU
Xem nhanh

150.000₫

PIC 18F4550-PU

PIC 16F887-PU
Xem nhanh

45.000₫

PIC 16F887-PU