THACH ANH

Thạch anh 3 chân 4Mhz

3.000₫

Thạch anh dán (SMD)

2.500₫

Thạch anh 2 chân cắm

2.000₫

Thạch anh 455E

2.000₫

Thạch anh 32.768Khz

2.000₫

Thạch anh 12Mhz 4 chân SMD

5.000₫

Thạch anh 3 chân 8Mhz

3.000₫
hotline
0898404333