Mạch tạo trễ, Mạch tạo xung, Mạch thời gian

- 22%
Mạch tạo trễ đóng ngắt relay 0~24s

Mạch tạo trễ đóng ngắt relay 0~24s

35.000₫ 45.000₫

Mạch tạo trễ 12V QF1025 Times 5s-10P

65.000₫

Mạch tạo thời gian trễ NE555 5V

25.000₫
- 26%
Mạch tạo trễ đóng ngắt theo chu kỳ

Mạch tạo trễ đóng ngắt theo chu kỳ

85.000₫ 115.000₫

Mạch Tạo Xung Sin EGS002 EG8010 IR2110

125.000₫

Module thời gian thực RTC DS3231

75.000₫

IC CD4047 tạo xung

7.000₫

IC Thời Gian Thực DS3231 SOP16

24.000₫

IC Thời Gian Thực DS1302

4.000₫ - 6.000₫

IC tạo xung SG3525

6.000₫

Mạch thời gian thực RTC DS3231

75.000₫

Mạch thời gian thực RTC DS1307

30.000₫
- 40%
Mạch thời gian thực RTC DS1302

Mạch thời gian thực RTC DS1302

15.000₫ 25.000₫

Mạch tạo xung vuông NE555

15.000₫

Mạch tạo xung LM358

40.000₫
hotline
0898404333