PIC-AVR-STM

Mạch nạp Burn-e
Xem nhanh

Mạch nạp Burn-e

200.000₫

-4%
Kit MSP430 Launchpad
Xem nhanh

Kit MSP430 Launchpad

335.000₫

350.000₫

-1%
Kit Tiva™ C Series LaunchPad Evaluation
Xem nhanh

Kit Tiva™ C Series LaunchPad Evaluation

370.000₫

375.000₫

-24%
Mạch nạp STM3,STM32 ST-LINK V2
Xem nhanh

Mạch nạp STM3,STM32 ST-LINK V2

75.000₫

99.000₫

Kit STM8F3P6 mini
Xem nhanh

Kit STM8F3P6 mini

55.000₫

Kit AVR Atmega8 V0
Xem nhanh

Kit AVR Atmega8 V0

30.000₫

KIT STM32 F103C8T6
Xem nhanh

KIT STM32 F103C8T6

190.000₫

Kit pic mini
Xem nhanh

Kit pic mini

65.000₫