PIC-AVR-STM

Mạch nạp Burn-e
Xem nhanh

200.000₫

Mạch nạp Burn-e

-4%
Kit MSP430 Launchpad
Xem nhanh

335.000₫

350.000₫

Kit MSP430 Launchpad

-1%
Kit Tiva™ C Series LaunchPad Evaluation
Xem nhanh
-24%
Mạch nạp STM3,STM32 ST-LINK V2
Xem nhanh
Kit STM8F3P6 mini
Xem nhanh

55.000₫

Kit STM8F3P6 mini

Kit AVR Atmega8 V0
Xem nhanh

30.000₫

Kit AVR Atmega8 V0

KIT STM32 F103C8T6
Xem nhanh

190.000₫

KIT STM32 F103C8T6

Kit pic mini
Xem nhanh

65.000₫

Kit pic mini