Vi Điều Khiển AVR

Mạch nạp Burn-e
Xem nhanh

200.000₫

Mạch nạp Burn-e

AT89C2051-24PU DIP20
Xem nhanh
-6%
Kit STM32F407 Discovery
Xem nhanh

610.000₫

650.000₫

Kit STM32F407 Discovery

ATTINY2313-SMD
Xem nhanh

40.000₫

ATTINY2313-SMD

ATTINY2313-PU
Xem nhanh

39.000₫

ATTINY2313-PU

ATTINY13-SMD
Xem nhanh

15.000₫

ATTINY13-SMD

ATTINY13-PU
Xem nhanh

18.000₫

ATTINY13-PU

Atmega2560-SMD
Xem nhanh

149.000₫

Atmega2560-SMD

Atmega328-PU
Xem nhanh

55.000₫

Atmega328-PU

Atmega328-SMD
Xem nhanh

40.000₫

Atmega328-SMD

ATMEGA128-SMD
Xem nhanh

95.000₫

ATMEGA128-SMD

ATMEGA32A-SMD
Xem nhanh

65.000₫

ATMEGA32A-SMD

ATMEGA32A-PU
Xem nhanh

90.000₫

ATMEGA32A-PU