Vi Điều Khiển AVR

Mạch nạp Burn-e
Xem nhanh

Mạch nạp Burn-e

200.000₫

AT89C2051-24PU DIP20
Xem nhanh

AT89C2051-24PU DIP20

19.000₫

-6%
Kit STM32F407 Discovery
Xem nhanh

Kit STM32F407 Discovery

610.000₫

650.000₫

ATTINY2313-SMD
Xem nhanh

ATTINY2313-SMD

40.000₫

ATTINY2313-PU
Xem nhanh

ATTINY2313-PU

39.000₫

ATTINY13-SMD
Xem nhanh

ATTINY13-SMD

15.000₫

ATTINY13-PU
Xem nhanh

ATTINY13-PU

18.000₫

Atmega2560-SMD
Xem nhanh

Atmega2560-SMD

149.000₫

Atmega328-PU
Xem nhanh

Atmega328-PU

55.000₫

Atmega328-SMD
Xem nhanh

Atmega328-SMD

40.000₫

ATMEGA128-SMD
Xem nhanh

ATMEGA128-SMD

95.000₫

ATMEGA32A-SMD
Xem nhanh

ATMEGA32A-SMD

65.000₫

ATMEGA32A-PU
Xem nhanh

ATMEGA32A-PU

90.000₫