MODULE

Mạch Leonardo (Arduino Leonardo Compatible)

178.000₫

Mạch Opto cách ly 4 kênh PC817

45.000₫

Mạch chuyển USB to TTL CP2102

50.000₫
- 21%
Mạch 2S 8.4V 13A Sạc và bảo vệ pin

Mạch 2S 8.4V 13A Sạc và bảo vệ pin

22.000₫ 28.000₫

Module hiển thị 4 led ma trận MAX7219

105.000₫

Mạch Dimmer AC 2000W

32.000₫
- 6%
Kit STM32F407 Discovery (ARM Cortex M4 DSP Core)

Kit STM32F407 Discovery (ARM Cortex M4 DSP Core)

800.000₫ 850.000₫

Bàn phím ma trận nhựa cứng 3x4 Keypad

62.000₫

Mạch Tạo Xung Sin EGS002 EG8010 IR2110

125.000₫
- 11%
Kit Tiva Launchpad EK-TM4C123GXL

Kit Tiva Launchpad EK-TM4C123GXL

580.000₫ 650.000₫

Module CAN Converter TJA1050

35.000₫
- 4%
Module Sim800C Mạch GSM GPRS SIM800C

Module Sim800C Mạch GSM GPRS SIM800C

282.000₫ 295.000₫
- 7%
Module SIM900A GPRS/GSM

Module SIM900A GPRS/GSM

298.000₫ 320.000₫
hotline
0898404333