ALL MODULE CAM BIEN

-15%
Mạch Camera OV7670
Xem nhanh

Mạch Camera OV7670

89.000₫

105.000₫

-3%
Cảm biến đo độ PH Analog
Xem nhanh

Cảm biến đo độ PH Analog

822.000₫

850.000₫

-2%
Van nước điện tử 12V Solenoid 10mm
Xem nhanh

Van nước điện tử 12V Solenoid 10mm

128.000₫

130.000₫

-7%
Mạch hàn Cell Pin
Xem nhanh

Mạch hàn Cell Pin

79.000₫

85.000₫

-8%
Bộ 37 Cảm Biến Cho Arduino
Xem nhanh

Bộ 37 Cảm Biến Cho Arduino

349.000₫

380.000₫

-16%
Cảm Biến Khoảng Cách E18-D50NK 6-36V NPN
Xem nhanh

Cảm Biến Khoảng Cách E18-D50NK 6-36V NPN

108.000₫

128.000₫

-37%
Cảm biến la bàn Số HMC5883L
Xem nhanh

Cảm biến la bàn Số HMC5883L

85.000₫

135.000₫